Domov > Ponudba > Ponudba javnoveljavnih izpitov > Izpit iz slovenščine za tujce

Izpit iz slovenščine za tujce

Center za slovenščino kot drugi tuji jezikIzpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva).

Uspešno opravljen izpit na osnovni ravni pomeni, da kandidat obvlada osnove slovenskega jezika, ki mu omogočajo, da:

Izpitni roki v letu 2015

Rok prijave je najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom.

Listina za pridobitev državljanstva.

Kako uredite prijavo na izpit?

  1. Izpolnite in podpišete prijavnico.
  2. Prijavnico najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali osebno izročite na Dobi.
  3. Poravnate stroške izpita v znesku 122,00 EUR, ki jih lahko nakažete na TRR:05100-8010666306, sklic naj bo datum izpita, npr. 14042012. Prijavnici priložite fotokopijo plačila.

Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcev upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Več ...

Koristne informacije

Doba je pooblaščeni izpitni center

 Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine za tujce na osnovni ravni.

Izpit je namenjen tistim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za opravljanje svojega poklica, tistim, ki se želijo vpisati na katero od visokih šol ali univerz v Sloveniji ali si želijo pridobiti slovensko državljanstvo.

Pripeti dokumenti:

Print