Domov > O jezikovnem centru

O jezikovnem centru

27 let izkušenj s poučevanjem tujih jezikov. DOBA je zasebna jezikovna šola z dolgoletno tradicijo, ustanovljena leta 1990.

DOBA je jezikovna šola s 27-letno tradicijo. Leta 1990 smo pričeli z izvedbo tečajev za predšolske otroke, kjer smo v sodelovanju z vrtci in strokovnjaki za zgodnje učenje tujega jezika razvili lasten program zgodnjega učenja tujega jezika za vrtce. Nadaljevali smo z jezikovnimi programi za mladino in odrasle ter specializiranimi programi po meri podjetij in posameznikov. 

Ponujamo pestro paleto tečajev tujih jezikov, klasičnih in podprtih z informacijsko tehnologijo, tečajev splošnopogovornega jezika, poslovnega jezika, individualnih tečajev, priprav na javnoveljavne in mednarodne izpite ...

angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina, slovenščina za tujce, ruščina, kitajščina, japonščina, arabščina, portugalščina ...

Izbirate lahko med:

Tečaji potekajo večinoma na sedežu naše jezikovne šole, za posameznike in zaključene skupine pa tudi v podjetjih, za katere izvajamo tečaje po meri. Tečaji potekajo načeloma dvakrat tedensko po dve ali tri šolske ure v popoldanskem ali večernem času oz. za zaključene skupine in posameznike po dogovoru. Tečaje za predšolske otroke izvajamo za zaključene, že oblikovane skupine izključno v vrtcih in tečaje za osnovnošolske otroke na matičnih osnovnih šolah oziroma na DOBI.

Več vedeti, bolje živeti, DOBA priložnosti. Praznujemo 27 let.

DOBA je pooblaščeni izpitni center

Državni izpitni center

Državnega izpitnega centra RS za izvajanje javnoveljavnih izpitov iz znanja angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine

 

Center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za izvajanje izpita iz slovenščine za tujce na osnovni ravni

Instituta Cervantes za izvedbo mednarodnega izpita iz znanja španščine DELE

Zakaj izbrati prav DOBO?

Na Dobi imamo 27-letno tradicijo poučevanja tujih jezikov. Zadovoljstvo naših udeležencev je 6,8 na sedemstopenjski lestvici, saj se prilagodimo potrebam po jezikovnem znanju, upoštevamo predznanje in želje udeležencev ter spremljamo njihovo napredovanje.

Print