Domov > Jezikovni tečaji > Javnoveljavni izpiti > Izpit iz znanja slovenščine

Izpit iz znanja slovenščine

Center za slovenščino kot drugi tuji jezikIzpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Na DOBI ga lahko opravljate na osnovni ravni (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva).

Uspešno opravljen izpit iz znanja slovenščine pomeni, da kandidat obvlada osnove slovenskega jezika, ki mu omogočajo, da:

Izpitni roki v letu 2017

Rok prijave je najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom.

Listina za pridobitev državljanstva.

Kako uredite prijavo na izpit?

  1. Izpolnite in podpišete prijavnico.
  2. Prijavnico najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali osebno izročite na Dobi.
  3. Poravnate stroške izpita v znesku 128,00 EUR, ki jih lahko nakažete na BKS Bank SI56 3500 1000 0572 212, sklic naj bo datum izpita, npr. 18032017. Prijavnici priložite fotokopijo plačila.

Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcev upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Več ...

Koristne informacije

Doba je pooblaščeni izpitni center

 Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Izpit je namenjen tistim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za opravljanje svojega poklica, tistim, ki se želijo vpisati na katero od visokih šol ali univerz v Sloveniji ali si želijo pridobiti slovensko državljanstvo.

Pripeti dokumenti:

Print