Domov > Jezikovni tečaji > Angleščina

Angleščina

Angleščina je najpogosteje uporabljani jezik Evropske unije. Komunikacija v angleškem jeziku je stalnica v poslovnem svetu in tudi, ko se odpravimo na potovanje ali dopust, se najpogosteje sporazumevamo v angleškem jeziku.

Aktualna ponudba  

Prenovljena stalna ponudba

Tečaj Start

Tečaj za vse, ki nimate predznanja oziroma ste se jezika učili pred mnogimi leti, a ga v teh letih niste uporabljali.

Po tečaju se boste znali sporazumevati  v enostavnejših vsakdanjih situacijah kot so pozdravljanje, predstavljanje, navajanje  različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, pisanje krajših in enostavnejših pisem, vodenje enostavnejših telefonskih pogovor, naročanje hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev, opis delovnega dneva. Razumeli boste preprosta sporočila , plakatih, katalogih in oglasih. V nadaljevanju tečaja boste to osnovno sporazumevanje nadgradili za  pogovore s tujci, npr. na potovanjih, znali boste rezervirati sobo, opisali boste kje živite in ljudi, ki jih poznate. Napisali boste  kratka, preprosta sporočila, pripovedovali o preteklih dogodkih, izražali  svoje mnenje in se pogovarjali o različnih kulturah.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: A1, A1/A2
Termini
A1.1: torek - četrtek, od 16.15 do 18.45
A1.2: ponedeljek - sreda, od 16.15 do 18.45
Cena: 279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Tečaj Move

V tujini se boste znašli v vsakdanjih okoliščinah. Razumeli boste besedišče, ki se nanaša na vas, vašo družino, vaše življenjsko okolje in zaposlitev.  Jasno boste oblikovali kratka sporočila, osebna pisma in obvestila. Sposobni boste sodelovati v krajših družabnih pogovorih z opisom od kod prihajate, izobrazba, delovno mesto, ter predstaviti stvari, ki vas zanimajo.

Po zaključku tečaja boste lahko opravljali tudi javnoveljavni izpit in si pridobili veljavno potrdilo o znanju tujega jezika.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: A2/B1
Termini: torek, od 19.00 do 21.30
Cena:
279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Tečaj Walk

Brez težav se boste sporazumevali o temah, ki so povezane z vam znanimi rečmi doma, v službi, šoli in v prostem času in razumeli sogovornike. Brali  boste pisna besedila v vsakdanjem jeziku ali povezana z vašim delom, poročali o izkušnjah, dogodkih, opisali svoje želje, ambicije. Brez težav boste  opisali svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje, izobrazbo in  zaposlitev.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: B1
Termini: torek - četrtek, 19.00 - 21.30
Cena:
279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Tečaj Run

Brez težav se boste sporazumevali v večini situacij, ki potekajo v standardnem jeziku. Razumeli boste radijske in televizijske oddaje v angleškem jeziku, ki obravnavajo teme in probleme, ki vas zanimajo. Znali boste tvoriti preprosta, povezana besedila, ki se navezujejo na splošne teme. Suvereno boste izražali svoje mnenje in ga utemeljevali. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor, znali boste razložiti svoja prepričanja, poglede in načrte. Napisati boste znali besedila, povezana s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja.

Po doseženi ravni B1 boste dosegli sporazumevalni prag in s tem raven jezikovne neodvisnosti. Naredili ste pomemben korak naprej v jezikovnem znanju.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: B2
Termini: glede na povpraševanje
Cena: 279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Tečaj Fly

Lahko boste sodelovali v zahtevnih pogovorih, ki zadevajo splošne teme. Razumeli boste zahtevna besedila, večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah in večino filmov v standardnem jeziku. Vključevali se boste v razprave o splošnih temah, z utemeljitvami zagovarjali svoje stališče, jasno in natančno opisali stvari s področij, ki vas zanimajo. Znali boste razložiti svoj pogled na določen problem in navajati prednosti in pomanjkljivosti. Pisati boste znali jasna in natančna besedila, pisati eseje ali poročila, v katerih morate podati informacije ali zagovarjati oziroma zavračati določena stališča, pisati pisma, v katerih poudarjate pomen določenih dogodkov in izkušenj.

Ko dosežete raven B2 ste dosegli višjo raven znanja tujega jezika. Sedaj je tudi čas, da svoje znanje potrdite s certifikatom.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: C1
Termini: glede na povpraševanje
Cena:
279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Tečaj Space out

Razumeli boste hiter tempo govora, govorjenega v živo ali posredovanega preko medijev, tudi narečje. Z lahkoto boste sodelovali v vsakem pogovoru in razpravi, dobro poznali pogovorni jezik in besedne zveze. Tekoče in natančno boste znali izraziti majhne pomenske odtenke, jasno in tekoče boste znali podajati tudi daljše opise ali razlage. Slog govorjenja boste znali prilagoditi situaciji in poslušalcem.

Tvoriti boste znali jasna, tekoča, slogovno primerna besedila, sestaviti zahtevna pisma, poročila in članke v zvezi z zahtevnimi vsebinami. Pisati boste znali povzetke in kritike strokovnih in literarnih del. Po opravljeni ravni C2 ste dosegli raven mojstrstva.

Informacije o tečaju

Število ur tečaja: 36
Raven: C2

Termini: glede na povpraševanje
Cena:
279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)
Prijava:
Izpolnite online prijavo

Print