Novice in dogodki

Mnenja udeležencev

Barbara Slani predavatlejica bolja

Barbara Slanič

Učenje tujih jezikov je najuspešnejše med 4 in 10 letom starosti. V tem starostnem obdobju se otroci učijo tuj jezik z vsemi čuti, kar jim pomaga jezik hitreje in učinkoviteje usvojiti. Ker njihov sistem vrednot še ni tog, so veliko bolj odprti do novih, njim tujih, izkušenj.

Pogosta vprašanja

Kako potekajo tečaji za podjetja?

Jezikovni tečaj pripravimo po meri podjetja. Vsako podjetje samo izbere, ob katerih dnevih in urah bo tečaj potekal, predvsem pa, katere vsebine se bodo obravnavale.