Novice in dogodki

Mnenja udeležencev

Nua Oder

Nuša Oder

Tečajev tujih jezikov se udeležujejo ljudje vseh starosti in poklicev, a vendarle z enim skupnim ciljem – naučiti se tujega jezika bodisi zaradi potreb na delovnem mestu ali zgolj zaradi lastnega interesa in zanimanja za lažje sporazumevanje tako doma kot v tujini. Začnimo se učiti tujih jezikov, nikoli ni prepozno!

Pogosta vprašanja

Kdo so predavatelji v jezikovnih programih?

Jezikovne tečaje vodijo strokovno usposobljeni predavatelji, ki imajo ustrezno pedagoško izobrazbo oziroma dolgoletne izkušnje na področju poučevanja tujih jezikov.