Novice in dogodki

Mnenja udeležencev

Uro Kidri 1

Uroš Kidrič

Za učenje tujega jezika na Dobi sem se odločil zaradi lastnega interesa, potreb po poznavanju tujih jezikov in iz preteklih izkušenj učenja jezikov na Dobi. Znanje tujih jezikov je danes že nuja za izpolnjevanje osebnih in delovnih obveznosti.

Pogosta vprašanja

Kako se lahko pripravim na javnoveljavni izpit?

V sklopu tečaja na Dobi organiziramo brezplačne priprave na javnoveljavne izpite na nižji in višji ravni.