Novice in dogodki

Mnenja udeležencev

Uro Kidri 1

Uroš Kidrič

Znanje tujih jezikov je danes že nuja za izpolnjevanje osebnih in delovnih obveznosti. Prednost učenja jezika na Dobi mi predstavlja delo v majhni skupini, kjer učenje poteka intenzivneje, veliko je konverzacije, katera mi predstavlja pomemben prispevek pri učenju tujega jezika.

Pogosta vprašanja

Ali ob zaključku tečaja dobim potrdilo?

Potrdilo izdamo po vsakem uspešno končanem jezikovnem programu.