Novice in dogodki

Mnenja udeležencev

Uro Kidri 1

Uroš Kidrič

Znanje tujih jezikov je danes že nuja za izpolnjevanje osebnih in delovnih obveznosti. Prednost učenja jezika na Dobi mi predstavlja delo v majhni skupini, kjer učenje poteka intenzivneje, veliko je konverzacije, katera mi predstavlja pomemben prispevek pri učenju tujega jezika.

Pogosta vprašanja

Kako poteka delo v spletni učilnici?

Vsi udeleženci dobijo dostop do spletne učilnice, kjer lahko dostopajo do gradiv, ki so bila obravnavana na tečaju, do dodatnih gradiv za samostojno interaktivno delo doma in klepetajo s predavateljem in drugimi udeleženci tečaja.